Ön itt van: HomeCikkekOrszággyűlésOrszággyűlési határozati javaslat

Országgyűlési határozati javaslat

Kategória: Országgyűlés

Az Országgyűlés

…./2013. (…) OGY

határozata

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kialakított ellenőrzési portfólió és a kockázatkezelési rendszer célszerűségének és eredményességének ellenőrzéséről

1. Az Országgyűlés felkéri az Állami Számvevőszéket, hogy a jelen határozat kihirdetésétől számított 30 napon belül átfogó ellenőrzés keretében vizsgálja meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kialakított ellenőrzési portfólió és a kockázatkezelési rendszer célszerűségét és eredményességét. Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a NAV ellenőrzéseivel mennyiben járul hozzá a költségvetés bevételeinek teljesüléséhez; az ellenőrzési portfolió kialakítása során megtette-e a szükséges intézkedéseket az adóelkerülés megelőzésére, illetve feltárására, ennek érdekében együttműködik-e az EU-tagállamok adóhatóságaival; a vizsgálat terjedjen ki a témában korábban végzett ÁSZ ellenőrzések utóellenőrzésére.

 

2. Az Állami Számvevőszék a vizsgálat lezárását követően haladéktalanul tájékoztassa az ellenőrzés megállapításairól az Országgyűlést.

3. Az Országgyűlés felkéri a kormányt, hogy a 2. pont szerinti tájékoztató eredményétől függően haladéktalanul tegye meg a szükséges intézkedéseket.

4. E határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


Indokolás

A közelmúltban a sajtóban NAV botrányként napvilágot látott események felvetik a NAV működése ellenőrzésének szükségességét, ami a közvéleményben egyértelmű igényként jelent meg. A költségvetésnek jelentős bevételkiesése származik az adóelkerülésekből, ennek mértékét 2009-ben maga az ÁSZ - az akkori adóhatóságnál tervezett vizsgálata kapcsán - a GDP 6,7%-ára becsülte. A költségvetés bevételi igényének kielégítéséhez a NAV-nak az ellenőrzések eredményességének növelésével is hozzá kell járulnia. A rendelkezésére álló eszközökkel csökkentenie kell a kieső adóbevételeket, egyúttal az adóelkerülés kockázatát.

A jelen határozati javaslat rendelkező része és indokolása a 2009-ben tervezett ÁSZ vizsgálat tematikáját követi.

E határozati javaslat Magyarország Alaptörvénye 43. cikkének és az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 3. § (3) bekezdésének a) pontjának rendelkezésein alapul.


ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Kövér László

a Magyar Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Országgyűlési határozati javaslat

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény28. § (4) bekezdése alapján, „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kialakított ellenőrzési portfólió és a kockázatkezelési rendszer célszerűségének és eredményességének ellenőrzéséről” címmel, országgyűlési határozati javaslatot nyújtok be.

Budapest, 2013. december „   „

Tisztelettel:

               Ivády Gábor                                    Dr. Szili Katalin

            független képviselő                        független képviselő

KTI 12 pont

Mit kíván a
magyar társadalom.

Legyen béke, szabadság és egyetértés

1. Kívánjuk a teljesítményekhez igazodó bér - és jövedelemrendezést!

2. A legalacsonyabb jövedelműek adójának radikális csökkentését!

3. Magáncsődtörvény megalkotását!

4. Az 1 millió forint alatti tartozásokat ne terheljék lakóingatlanra!

5. Korszerű kétkamarás parlamentet!

6. Képviselői visszahívhatóságot!

7. Átlátható pártfinanszírozást!

8. Kis- és középvállalkozások kiemelt támogatását!

9. Privatizációs szerződések betartásának felülvizsgálatát!

10. Állampolgári jogon járó alapnyugdíj bevezetését!

11. Pályakezdőknek államilag támogatott gyakornoki programot!

12. Női érdekeket megjelenítő állami költségvetést!

Hiteles megoldást, hiteles képviselőket!

KTI 12 pont bővebben PDF formátumban...

Kiemelt linkek

Közösségi Linkek

Pénzügyi adatok

Bankszámla számunk: OTP Bank Nyrt. 11713005-20612452

Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt

Adószám: 18517848-1-41

Kapcsolat

Levelezési cím:

1051 Budapest,

Bajcsy-Zsilinszky út 12.

Központi telefonszám:

+361 266 0076

 

Kezdőlap