Ön itt van: HomeCikkekSzili Katalin blogjárólEgy új ifjúságpolitikáért

Egy új ifjúságpolitikáért

 

Magyarországnak energikusabb ifjúságpolitikára van szüksége. Olyan ifjúságpolitikára, ami gyorsan és érthetően reflektál az aktuális kérdésekre és ami a jelen válsághelyzeteiből a jövő megoldásai felé képes mutat az utat fiataljainknak.

Mert tudniuk kell, hogy fontosak és számítunk rájuk.

A fiatalok hoznak új lendületet, ők alapozzák meg az innovációt. Időről-időre megújulást biztosítanak a társadalomnak, miközben tanulnak, dolgoznak; gyarapítják önmagukat és közösségeiket. Rajtuk múlik a nemzet és az ország jövője, ők azok, akik a következő generációknak életet adnak és felnevelik őket. Értékeiket el kell ismernünk és érdekeiket szem előtt kell tartanunk.

Olyan politikára van szükség, amely teret enged a fiatalok érdekeinek. Amely támogatja a külföldi élmény- és tapasztalatszerzést, de amely utána hazavárja őket és biztosítani tudja számukra a hazatérés biztonságának tudatát. Olyan ifjúságpolitikára van szükség, amelyben a szándék és a képesség egyszerre megvan ahhoz, hogy a komoly talentumokkal rendelkező, hivatásukban kiemelkedően tehetséges fiataloknak itthon biztosítson karrierlehetőséget mindannyiunk gyarapodására. Olyan ifjúságpolitikát kell meghonosítanunk, amely távlatokban gondolkozik; amely nem csak kampányidőszakban kerül a politika homlokterébe, amely nem csak kormányzati ciklusokban gondolkodik.

El kell ismernünk az eddigi ciklusok eredményeit – amelyek soványabbak, mint szeretnénk, és ki kell jelölnünk a közeljövő legsürgetőbb feladatait – amelyek sürgetőbbek, mint gondolnánk.

Tudniuk kell, hogy készek vagyunk felsorakozni mellettük, amikor úgy határoznak, hogy egy igazságosabb Magyarországot akarnak felépíteni. Tudniuk kell, hogy számíthatnak ránk, amikor meg kívánják haladni a merev pártelitek rendszerét, amikor a pártokrácia leépítését és a civil demokrácia felvirágoztatását tekintik feladatuknak. Tudniuk kell, hogy segítségükre leszünk, amikor síkra szállnak a társadalom peremein élők körülményeinek javításáért, méltóságuk visszaadásáért, életük jobbá tételéért. És tudniuk kell azt is, hogy mindent megteszünk egy olyan szakpolitika felépítéséért, amely támogatni fogja őket tanulmányaik során éppúgy, mint a családalapításban és a gyermeknevelésben.

Erre tudunk szerződni a fiatalokkal – és erre készen is állunk.

Rajtunk múlik.

 

KTI 12 pont

Mit kíván a
magyar társadalom.

Legyen béke, szabadság és egyetértés

1. Kívánjuk a teljesítményekhez igazodó bér - és jövedelemrendezést!

2. A legalacsonyabb jövedelműek adójának radikális csökkentését!

3. Magáncsődtörvény megalkotását!

4. Az 1 millió forint alatti tartozásokat ne terheljék lakóingatlanra!

5. Korszerű kétkamarás parlamentet!

6. Képviselői visszahívhatóságot!

7. Átlátható pártfinanszírozást!

8. Kis- és középvállalkozások kiemelt támogatását!

9. Privatizációs szerződések betartásának felülvizsgálatát!

10. Állampolgári jogon járó alapnyugdíj bevezetését!

11. Pályakezdőknek államilag támogatott gyakornoki programot!

12. Női érdekeket megjelenítő állami költségvetést!

Hiteles megoldást, hiteles képviselőket!

KTI 12 pont bővebben PDF formátumban...

Kiemelt linkek

Közösségi Linkek

Pénzügyi adatok

Bankszámla számunk: OTP Bank Nyrt. 11713005-20612452

Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt

Adószám: 18517848-1-41

Kapcsolat

Levelezési cím:

1051 Budapest,

Bajcsy-Zsilinszky út 12.

Központi telefonszám:

+361 266 0076

 

Kezdőlap