Ön itt van: HomeProgramunk

 

A L K O T M Á N Y T E R V E Z E T

(megtekinthető pdf változat)

KTI Néppárt ALAPSZABÁLY

(megtekinthető pdf változat)

 

P R O G R A M U N K

(Pdf változatban itt megtekinthető)

 

Igazságos béreket!

Igazságtalan, hogy míg Magyarország gazdasági teljesítménye az Uniós átlag kétharmada, addig a jövedelmek az Uniós átlag egyharmadát sem érik el. Átfogó bér- és jövedelemrendezésre van szükség, amely biztosítja, hogy a magyar munkavállalók teljesítményük alapján ugyanolyan elbírálásában részesüljenek, mint az Unió más országában élők. Ezzel megakadályozhatjuk fiataljaink, értékes szakembereink kényszerűkülföldre távozását.

Igazságos adórendszert!

Igazságtalan, hogy a legmagasabb jövedelműek ugyanannyi adót fizetnek, mint az alacsony keresetűek, akiknek mindennapi küzdelmet jelent a megélhetés.
Javaslatunk szerint a legmagasabb jövedelműek adójának 16%-ról 20%-ra történő emelésével megvalósítható a legalacsonyabb jövedelműek adójának radikális csökkentése.
Ez egy megtérülő, újraelosztáson alapuló rendszer, amelynek célja, a jövedelemalapú egyenlőtlenségek enyhítése. A gazdagok kicsivel több adója hatalmas támogatás lehet a szegényeknek. Ennek részeként rendet kell tenni az adóbeszedés rendszerében, hogy lehetetlenné váljon a szervezett adóelkerülés.

Igazságos csődtörvényt!

Igazságtalan, hogy amíg a nehéz helyzetbe kerülő, vagy felelőtlenül gazdálkodó vállalkozások számára biztosított a csődvédelem helyzetük rendezésére, addig az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe kerülő, ellehetetlenülő családokat senki és semmi nem védi. Míg a csődeljárás lezárultával a vállalatok megszabadulnak adósságaiktól és újrakezdhetik tevékenységüket, addig a csődhelyzetbe jutott magányszemélyek adósságát az utánuk következő generáció is nyögni fogja.
Nem halogatható tovább a magáncsőd intézményének törvényi megalkotása, amely biztosítja a rosszul kalkuláló, vagy vétlen hitelesek újrakezdését.

Igazságos végrehajtási törvényt!

Igazságtalan, hogy a jelenlegi szabályozás lehetőséget biztosít arra, hogy csekély összegű, akár néhány ezer forintos tartozás miatt is végrehajtás alá vonjanak megélhetéshez szükséges vagyontárgyakat, ingatlanokat. Ez egy jogbizonytalanságot fokozó és emberi méltóságot sértő rendszer.
Javaslatunk szerint az 1 millió forint alatti tartozások nem terhelhetők lakóingatlanra és nem eredményezhetik annak piaci érték alatti elárverezését. Így megszüntethető az a gyakorlat, hogy bárki kisösszegű tartozása miatt otthonával fizessen.

Igazságos parlamentet!

Igazságtalan, hogy jelenleg a parlamentbe bejutott pártok frakciófegyelme lehetetlenné teszi, hogy a képviselők lelkiismeretük és választókörzetük elvárásai alapján tevékenykedjenek.
Így hazánk jogrendszerét néhány párt határozza meg a civil szféra teljes kizárásával.
Javaslatunk szerint alkotmányos berendezkedésünk részévé kell tenni a korszerű kétkamarás parlamentet, ahol a képviselőházat a választott képviselők alkotják, míg a második kamarában a legfontosabb közösségek, civil szervezetek, szakszervezetek, önkormányzatok, szakmai szervezetek, egyházak, köztestületek, nemzetiségek és a határon túliak delegáltjai foglalnak helyet.

Igazságos pártfinanszírozást!

Igazságtalan, hogy a jelenlegi helyzetben a parlamentbe bejutott pártok kizárólagos joga rendelkezni a politikai szervezetek állami támogatásáról, ezzel biztosítva saját kivételezettségüket és ellehetetlenítve a kívül rekedteket.
Javaslatunk szerint a lakosság – az egyházak és civil szervezetek támogatásához hasonlóan – személyi jövedelemadójának (harmadik) 1%-át ajánlhatja fel pártok támogatására, értékelve azok teljesítményét és megszüntetve az aránytalan finanszírozást.
Így a társadalom évente fejezheti ki tetszését, vagy nemtetszését a négyévenkénti, választással járó véleménynyilvánítás mellett.

Igazságos képviselői rendszert!

Igazságtalan, hogy a parlamentbe bejutott jól fizetett képviselők munkáját választóik nem ellenőrizhetik, és nem értékelhetik.
Míg egy dolgozót az elbocsátás veszélye fenyegeti, ha munkáját nem végzi el maradéktalanul, addig egy parlamenti képviselő ma ilyen helyzetbe nem kerülhet.
Az igazságosság jegyében kezdeményezzük, a képviselői visszahívhatóság intézményének bevezetését.
Ez által az, aki nem végzi el tisztességesen feladatát, illetve alkalmatlan, vagy méltatlan tisztsége betöltésére, legyen visszahívható!

Igazságos kisvállalati támogatást!

Igazságtalan, hogy amíg Magyarországon a kis- és középvállalatok a dolgozók közel 70%-át foglalkoztatják, addig a fejlesztési és munkahely teremtési támogatásoknak mindösszesen 30%-ában részesülnek.
Igazságtalan, hogy a gazdaság gyengébb és kiszolgáltatottabb része viseli a nagyobb terheket.
Javasoljuk, hogy a magyar kis- és középvállalkozások kiemelt módon és könnyített eljárással részesülhessenek a hazai és Uniós forrásokból.
Az ő támogatásuk jövőbeni fejlődésünk záloga!

Az igazság kiderítése a privatizációs ügyekben!

Igazságtalan, hogy a köztulajdonnak tekintett állami vagyon a rendszerváltást követően úgy került magánkézbe, hogy ennek részleteiről a társadalom a mai napig szinte semmit sem tud.
A közvagyon jó részét az akkori vezetők úgy adták el a lakosság feje fölött, hogy sem az árról, sem a feltételekről nem tájékoztatták a tulajdonos magyar népet.
Követeljük az elmúlt 25 év privatizációs szerződései teljesítésének felülvizsgálatát, a vállalt kötelezettségek betartásának ellenőrzését, ha kell, a felelősségre vonást!
Célunk a privatizációs titkok kiderítése és az államot, valamennyiünket ért esetleges károk, megtéríttetése.

Igazságot, méltóságot és biztonságot mindenkinek!

Igazságtalan, hogy a szociális ellátás, a juttatások, segélyek hálója számtalan, önhibáján kívül nehéz, vagy ellehetetlenült helyzetbe került honfitársunkra nem terjed ki!
Igazságtalan, hogy az ország számtalan pontján nincs valódi közbiztonság, sokan úgy érzik, hogy a jog előtt sem egyenlők!
Minden település minden polgárának jár, hogy személyének, becsületének, vagyonának biztonságát az állam közpénzből fenntartott intézményei szavatolják!

 

 

KTI 12 pont

Mit kíván a
magyar társadalom.

Legyen béke, szabadság és egyetértés

1. Kívánjuk a teljesítményekhez igazodó bér - és jövedelemrendezést!

2. A legalacsonyabb jövedelműek adójának radikális csökkentését!

3. Magáncsődtörvény megalkotását!

4. Az 1 millió forint alatti tartozásokat ne terheljék lakóingatlanra!

5. Korszerű kétkamarás parlamentet!

6. Képviselői visszahívhatóságot!

7. Átlátható pártfinanszírozást!

8. Kis- és középvállalkozások kiemelt támogatását!

9. Privatizációs szerződések betartásának felülvizsgálatát!

10. Állampolgári jogon járó alapnyugdíj bevezetését!

11. Pályakezdőknek államilag támogatott gyakornoki programot!

12. Női érdekeket megjelenítő állami költségvetést!

Hiteles megoldást, hiteles képviselőket!

KTI 12 pont bővebben PDF formátumban...

Kiemelt linkek

Közösségi Linkek

Pénzügyi adatok

Bankszámla számunk: OTP Bank Nyrt. 11713005-20612452

Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt

Adószám: 18517848-1-41

Kapcsolat

Levelezési cím:

1051 Budapest,

Bajcsy-Zsilinszky út 12.

Központi telefonszám:

+361 266 0076

 

Kezdőlap